Jesteśmy instytucją  szkoleniową z 30-letnim doświadczeniem  w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów kadr bankowości spółdzielczej, firm i przedsiębiorstw.

Współpracujemy z zespołem  najlepszych doradców i wykładowców, stąd nasze szkolenia  zawierają tematy z całego obszaru działalności bankowej i zapewniają Uczestnikom wiedzę i umiejętności spełniającą  wymagania jednostek nadzorczych.

Od 1 stycznia 2011 roku Szkoła Bankowa jest organem prowadzącym placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, wpisaną przez Starostę Sandomierskiego do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr OK.XV/1-4320/63/2010.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Certyfikat Jakości  Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który  jest standardem zarządzania i świadczenia usług  szkoleniowo-rozwojowych. Szkoła Bankowa  jest wpisana  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w  Kielcach  pod numerem  2.26/00008/2004. od  2005 roku.

Jesteśmy Członkiem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich w ramach Systemu Szkoła organizuje Studium Bankowości na stopień „Dyplomowany Pracownik Bankowy”, a  na podstawie Umowy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Studia Podyplomowe z dziedziny bankowości (6 kierunków).

Od początku funkcjonowania Szkoły w naszych projektach wzięło udział  kilkadziesiąt  tysięcy osób. Od kwietnia 2020 roku szkolenia, w związku z Covid 19 prowadzone są również on-line przez platformę internetową CLICKMEETING – wykorzystując nowoczesne technologie dla usprawnienia edukacji i poprawy kompetencji kadr bankowości spółdzielczej.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Małgorzata Nowak Prezes Zarządu