Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC 2018

01.03.2019 UWAGA ! NOWA REKOMENDACJA L – KNF, WDROŻENIE DO KOŃCA MARCA
1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM W ŚWIETLE REKOMENDACJI L I INNYCH REGULACJI – IMPLIKACJE DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
06-07.03.2019 2. OPERACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; KLASYFIKACJA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH w ramach: KURSU RACHUNKOWOŚCI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
– 4 zjazdy po 2 dni ( 1 raz w m-cu) . II zjazd: 06-07.03.2019
08.03.2019 3. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE- poprawne skierowanie i rozliczanie ( dieta, dojazd, noclegi, zaliczki).
11.03.2019 4. ZMIANY PRAWA PRACY 2018/2019 ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO).
12.03.2019 5. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY- WARSZTATY.
14.03.2019 6. ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH- E- akta, Pracownicze Plany kapitałowe (PPK), Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) i ich kontrola.
15.03.2019 7. TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH JAKO INSTRUMENT W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
16.03.2019 8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINREP ORAZ COREP W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO (UE) 2018/1627 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2018
18.03.2019 9. KREDYT KONSUMENCKI- PRAKTYCZNE PODSUMOWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH.
19.03.2019 10. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W TYM RACHUNKU PODSTAWOWEGO, OBOWIĄZKI BANKU ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
19.03.2019 11. SPORZĄDZANIE I PRZEGLĄD PLANÓW CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I PLANÓW AWARYJNYCH – ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D, USTAWĄ PSD2, WYTYCZNYMI EBA.
19.03.2019 12. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018R.
20.03.2019 13. KREDYT HIPOTECZNY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 23 MARCA 2017 R. O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI– SZKOLENIE Z EGZAMINEM.
21.03.2019 14. BUDOWANIE, WALIDOWANIE ORAZ MONITOROWANIE MODELI SCORINGOWYCH I RATINGOWYCH.
22.03.2019 15. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POSIEDZENIE ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI / WALNE ZGROMADZENIE.
25.03.2019 16. MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – JAK ZAPEWNIC WYSOKĄ JAKOSC PROCESU w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. (Cykl szkoleniowy: 4x 1 dzień ,1 raz w m-cu).  II cz. 25.03.2019.
25.03.2019 17. STUDIUM DEPOZYTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-  Cz. II. 25.03.2019
25.03.2019 18. MARKETING I SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
26.03 2019 19. STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)
Terminy zjazdów: I cz.(1- dn.) 26.03 2019r.,II cz. 11-12.04, III cz. –13-14.05.2019, IV cz.-06-07.06.2019,V cz. –lipiec 2019
27.03.2019 20. DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach.
28.03.2019 21. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
28.03.2019 22. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE .

 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

LUTY – MARZEC 2019

27.02.2019 3. SEMINARIUM ZMIAN PRAWA PRACY W 2019R. ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.02.2019 r. – SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

05.03.2019 1. ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

E-akta, Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK), Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e_ZLA) i ich kontrola.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 05.03.2019-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.03.2019 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-20.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.03.2019 3. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-21.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.03.2019 4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2019R.

(Zakładowy fundusz socjalny. Działalność socjalna, ZFŚS 2019 – zasady tworzenia, aktualne wysokości odpisów, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń, dokumentacja i regulaminy).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-22.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.03.2019 5. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-25.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.03.2019 6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.03.2019 7. LISTA PŁAC A PUŁAPKI W NALICZANIU- JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA 2019.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-28.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły