Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018

02.10.2018 NOWOŚĆ !!!

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ZGODNIE Z ART. 35 RODO

WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.

06.10.2018 SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP I ALMM W 2018R.

08.10.2018 ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE CRD IV/CRR IV.
09.10.2018 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA- PLAN KAPITAŁOWY, WYMOGI DO SZACOWANIA KAPITAŁU I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
10.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
12.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IDD W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE 01.10.2018 R USTAWY
O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ.
15.10.2018 NOWOŚĆ !!!

AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO- 3- CZĘSCIOWY CYKL SZKOLENIOWY – (3 zjazdy 1- dniowe) . Cz. I: 15.10.2018 r.

15.10.2018 REALIZACJA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR- PROBLEMY
I PYTANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH.
16.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH- BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY OD 2019 ROKU.
16-17.10.2018 AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ-III częściowy cykl (3x 2 dni- 1 raz w m-cu)

Moduł I: 16-17.10.2018- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W SPRZEDAŻY.
Moduł II: 7-8.11.2018- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW
Moduł III: grudzień 2018- ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY

18-19.10.2018 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
22.10 2018 STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)

Terminy zjazdów:

I cz. 22.10 2018 r., II cz. 22-23.11.2018 r.,
III cz.03 04.12.2018 r., IV cz. styczeń 2019 r., V cz. luty 2019 r.

22.10.2018 WDROŻENIE RODO W ŚWIETLE WYTWORZONEJ PRAKTYKI ORAZ WYTYCZNYCH URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. JAK BEZPIECZNIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE.
23.10.2018 STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. I: 23.10.2018.

23.10.2018 ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.
24.10.2018 KOMITET AUDYTU – SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
25.10.2018 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO

szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.  25.10.2018 r.(9,00- 17,00).

25-26.10.2018 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
29-30.10. 2018 21. AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH . 2- częściowy cykl szkoleniowy (2 x 2 dni).

Cz. I- KADRY: 29-30.10. 2018, Cz. II – PŁACE- 26-27.11.2018.

29-30.10.2018 22. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU.
13.11.2018 ORGANIZACJA I REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU – ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.11.2018-LUBLIN. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

PAŹDZIERNIK 2018

09.10.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018r.-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

16.10.2018 PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.10.2018r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.10.2018 INTRASTAT – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRAKTYCE (szkolenie składa się z dwóch paneli – teorii i praktyki).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.10.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.10.2018 WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22-23.10.2018 KADRY I PŁACE PO ZMIANACH W 2018R.

Cykl szkoleniowy obejmujący 2 części 1- dniowe: KADRY (Cz.I) i PŁACE(Cz. II)

Terminy: I cz. 22 październik, II cz. 23 październik 2018 .

25.10.2018 INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.10.2018 Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży w praktyce Intendenta ,kucharza placówki oświatowej w latach 2018-2019. Wyliczanie średnioważonej normy i wartości odżywczej posiłków.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 29.10.2018 NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły