Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-RozwojowejMiło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIASzkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MAJ – CZERWIEC 2018

06.05.2019 MONITORING ZABEZPIECZEŃ w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. IV cz.
08-09.05.2019 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY- ZASADY ZARZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU w ramach : KURSU RACHUNKOWOŚCI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
13-14.05.2019 KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ w ramach STUDIUM  KREDYTOWEGO  DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. III  .
15.05.2019 NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE MAJACE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚC BANKÓW ; USTAWA SEKTOROWA RODO, ZMIANA USTAWY EURO FATCA , PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA PSD2.
16.05.2019 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH JAKO INSTRUMENT W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WARSZTATY.
17.05.2019 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018R.
17.05.2019 Szkolenie dla Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu

CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ?

20.05.2019 BADANIE I OCENA NADZORCZA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZA 2018 r.
20.05.2019 SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU   W ŚWIETLE  NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2019
20.05.2019 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
21.05.2019 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH   ORAZ PROBLEMATYKA BLOKADY STIR I ZBIEGU ZAJĘCIA EGZEKUCYJNEGO Z BLOKADĄ STIR.
21.05.2019 WYBRANE KLUCZOWE ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
23.05.2019 WYCENA  NIERUCHOMOŚCI- SPORZĄDZANIE WYCEN DLA BANKÓW.
24.05.2019 ETAPY SYSTEMOWYCH ORAZ TECHNICZNYCH ZMIAN  W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO
24.05.2019 BUDOWANIE TRWAŁEJ RELACJI BANK – KLIENT METODĄ COACHINGU. JAK ZOSTAĆ LIDEREM SPRZEDAŻY ?
25.05.2019 ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
27.05.2019 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
27- 28.05.2019 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JST- warsztaty praktyczne .OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
28.05.2019 METODYKA BION W 2019 ROKU, PRZYGOTOWANIE DO BADANIA I OCENY NADZORCZEJ
28.05.2019 WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY- WARSZTATY.
29.05.2019 INCYDENTY NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INCYDENTY NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – IDENTYFIKACJA, OCENA RYZYKA I ZGŁASZANIE DO UODO I KNF- WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.
29.05.2019 MOTYWOWANIE I PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
29.05.2019 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKO KASJERA lub na zastępstwo (Ramy czasowe: 9,00- 17,00).

30.05.2019 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.
30.05.2019 CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.
14.06.2019 Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA

(ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)

 

Uwaga!!! Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

MAJ – CZERWIEC 2019

09.05.2019 1. ROZLICZENIA PODATKU VAT W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.05.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

10.05.2019 2. ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH,SZKOŁACH. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH NORM ŻYWIENIA W 2019r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.05.2019r. SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.05.2019 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. ANALIZA ZASAD PRZETWARZANIA-STAN PRAWNY NA 2019R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-22.05.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

23.05.2019 PRAWO PRACY W 2019 ROKU W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I POWIERZANIA PRACY CUDZOZIEMCOM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH
DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.05.2019R.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.05.2019 PRAWO PRACY W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (od 4 maja 2019r.).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.05.2019R.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.06.2019 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO

Kurs 1- dn.(10 godz. dydakt.) 26.06.2019- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 9.00-17.00

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

TRWA NABÓR

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE 27-28.04.2019

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

STUDIA ROZPOCZĘTE

POBIERZ HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły