Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE - 2022/2023

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE – 2022/2023Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu  zaprasza na NOWE EDYCJE 2022/2023 2-semestralnych studiów podyplomowych , organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zajęcia ONLINE – świadectwo ukończenia z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Studia obejmują 160 godz. dydakt, 10 spotkań online po 2 dni –(sobota-niedziela). Planowane Rozpoczęcie: Październik (lub...
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-RozwojowejMiło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

 

SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

GRUDZIEŃ 2022

UWAGA!!! Istnieje możliwość realizacji  wybranych poniższych tematów jako szkolenia wewnętrzne w siedzibach Banków. Prosimy o kontakt.

1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA COREP.

02.12.2022 w godz.: 9-14.00.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

02.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

3. CZĘSTE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ANALIZIE WNIOSKÓW KREDYTOWYCH I MONITORINGU EKSPOZYCJI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – wpływ na wzrost ryzyka kredytowego Banku i wskazówki właściwego działania (szkolenie dla Doradców Klienta / Analityków Kredytowych)

05.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

4. ZMIANY W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2022/2023 R. 05.12.2022 r. – w godz.: 9.00-12.00.

WAZNE!!! NOWOŚĆ!!!

5. PRZYGOTOWANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DO WDROŻENIA USTAWY Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O ZMIANIE USTAW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA LICHWIE ORAZ DO INNYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH KREDYTU KONSUMENCKIEGO.

05.12.2022 w godz.12.15-15.15.

6. OCENA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH.

06.12.2022 w godz.: 9.00-12.00.

7. KORZYŚCI I KONSEKWENCJE PRAWNE OTWARCIA SKRZYNKI DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

06.12.2022 w godz. 9.00- 12.00.

8. NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE ZATRUDNIENIA – NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE ZWIĄZANE Z FORMĄ ZATRUDNIENIA Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI.

06.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

9. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU (CIT) – I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2022 R.- ZMIANY.

06.12.2022 w godz.12.15-15.15.

10. AKADEMIA EFEKTYWNEGO MENADŻERA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO- ONLINE

MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- 07.12.2022 (9.00-12.00),
MODUŁ V:: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ-11.01.2023 (9.00-12.00),
MODUŁ VI: ORGANIZACJA PRACY MENADŻERA- 25.01.2023 (9.00-12.00),

11. INWENTARYZACJA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

07.12.2022 w godz. 9. 00 -12.00.

12. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE I REZERWY NA NIEWYKORZYSTANE URLOPY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

07.12.2022 w godz. 12.30-14.00.

13. REALIZACJA TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH DO I POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 1000 EURO WG WYMOGÓW REGULACJI USTAWY AML Z DNIA 1 MARCA 2018R. ORAZ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2015/247- PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

07.12.2022 w godz.;12.30-14.00.

14.BADANIE POWIĄZAŃ KREDYTOBIORCÓW.

08.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

15.ANALIZA PŁYNNOŚCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

08.12.2022 w godz. 9.00-13.00.

UWAGA-NOWOŚĆ!!!

16. ŚLAD WĘGLOWY W ORGANIZACJI JEGO I WPŁYW NA BIZNES.
08.12.2022 ( 12.15-14.15 ).

17. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU.

09.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

18. KREDYT HIPOTECZNY -szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy (z możliwością egzaminu ) .

09.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym…. bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.

19. PRZEGLĄD PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU.

09.12.2022 w godz. 12.30-14.00.

20. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH W 2022/2023.

12.12.2022 w godz. 9.30-12.30.

21. PRZEGLĄD REGULACJI DOTYCZĄCYCH REKOMENDACJI D KNF I CYBERBEZPIECZEŃSTWA – ANALIZA LUKI I PRZEGLĄD ZGODNIE Z NOWĄ ANKIETĄ KNF DOTYCZĄCĄ MIERNIKÓW RYZYKA ICT.

12.12.2022 w godz.12.30-15.30.

22. INICJATYWA PROSPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

12.12.2022 r. w godz.: 9.00-12.15.

23. OCENA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WERYFIKACJI ZAPISÓW W KLAUZULACH INFORMACYJNYCH RODO.

13.12.2022 w godz. 9.00-10.30.

24. ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ELEMENTAMI ANALIZY W CHMURZE.

13.12.2022 W GODZ. 9.00-12.30.

WAŻNE!!!

25. ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.12.2022 w godz. 9.00- 12.00.

26. INTERPRETACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU w ramach cyklu szkoleniowego dla RN/KA i Zarządu BS pt. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI RADY NADZORCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

14.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

27. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ZA 2022 R. ORAZ ZMIANY NA 2023R. WPROWADZONE W RAMACH „POLSKIEGO ŁADU”.

14.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

28. PODATEK VAT 2022/2023 Z UWZGLĘDNIENIEM DALSZEGO UPROSZCZENIA PRZEPISÓW USTAWY O VAT (SLIM VAT 3 OD 1 STYCZNIA 2023R. – ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY VAT 2022/ 2023 ).

14.12.2022 w godz. 12.30-15.15.

29. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

15.12.2022 w godz.;9-13.00.

30. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

15.12.2022 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

WAŻNE!!!

31. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

16.12.2022 w godz. 9.00-14.00.

32. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BANKU W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

16.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

33. UBEZPIECZENIA I ZASIŁKI – ZMIANY 2022/2023.

16.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

34. ZARZĄDZANIE ARCHITEKTURĄ I JAKOŚCIĄ DANYCH W BANKU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI REKOMENDACJI D KNF.

19.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

35. ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZGODNIE Z NOWĄ REKOMENDACJĄ Z KNF.

19.12.2022 w godz.:. 9.00-12.00.

36. WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW

19.12.2022 w godz.:. 12.30-15.30.

37. KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA– WDRAŻANIE ZMIAN W 2022-2023 R.

Termin: w uzgodnieniu.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

OFERTA SZKOLEŃ LISTOPAD 2022 – URZĘDY, OŚWIATA, FIRMY
1. PODATEK PIT w 2022- ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU PRZEZ PRACODAWCÓW.

04.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

2. NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE ZATRUDNIENIA – NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE ZWIĄZANE Z FORMĄ ZATRUDNIENIA Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI.

15.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

3. KADRY I PŁACE W 2022/2023- WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY , ZUS I WYNAGRODZEŃ – NOWOŚCI 2022/2023.

23.11.2022 r. w godz. 12.15-15.15.

4. WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE (INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWALNA , JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PORZĄDKOWANIE, EWIDENCJONOWANIE I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI, WYPEŁNIANIE FORMULARZY i inne…)

24.11.2022 r. w godz.: 9.00-13.00.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE- ZMIANY OD 28.07.2022. WYJAŚNIENIE- INTERPRETACJA.

28.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

6. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH – ZASADY, DOKUMENTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEPROWADZENIE I ROZLICZENIE.

29.11.2022r., w godz.: 09:00 – 12:00.

7. ZMIANY W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2022R/2023R.

05.12.2022 r. – w godz.: 9.00-12.00.

8. UBEZPIECZENIA I ZASIŁKI- KONSPEKT 2022 R.

16.11.2022 r. – w godz.: 12.15-15.15.

9. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

20.01.2023r. – w godz.: 09.00 – 12.30.

 

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE – 2022/2023

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu  zaprasza na NOWE EDYCJE 2022/2023 2-semestralnych studiów podyplomowych , organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zajęcia ONLINE – świadectwo ukończenia z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Studia obejmują 160 godz. dydakt, 10 spotkań online po 2 dni –(sobota-niedziela).

Planowane Rozpoczęcie: Październik (lub po zebraniu grupy ok. 20 osób).

Proponowane kierunki:

  1. PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI kierujemy do pracowników Sektora Bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na – DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO (stopień nadawany przez Związek Banków Polskich).Dwa dyplomy w jednej cenie (świadectwo MEN ukończenia studiów podyplomowych i certyfikat ZBP) Koszt: 320 zł za każdy zjazd płatne w ratach (10 x320) oraz 700 zł – opłata za Studia Podyplomowe i 680 zł- za egzamin ZBP.
  2. STUDIA PODYPLOMOWE „ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU”
    Koszt: 10 rat po 330 zł brutto oraz opł. jednorazowa : 600 zł brutto.
  3. FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.
    Koszt: 10 rat po 330 zł brutto oraz opł. jednorazowa : 600 zł brutto.
  4. ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM. Koszt: 10 rat po 330 zł brutto oraz opł. jednorazowa : 600 zł brutto.

 

 

Informacje i zapisy : 15 832 27 90,  602 738 476,  606 289 760 ;

biuro@szkolbank.sandomierz.pl, maria.rodzos@szkolbank.sandomierz.pl www.szkolbank.sandomierz.pl

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).