Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE - 2022/2023

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE – 2022/2023Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu  zaprasza na Studia Podyplomowe 2022/2023 dla BANKOWCÓW organizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się ONLINE 1 lub 2 razy  w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10  weekendowych spotkań – 160 godz. dydaktycznych.  Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach po 300...
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-RozwojowejMiło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

CZERWIEC 2022

SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

1. SPORZĄDZANIA FORMULARZY NSFR ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/451.

04.06.2022 w godz. 9-13,00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

2. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK

Cz. I: 06.06.2022 w godz. 9-12.00.

3. OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW.

07.06.2022r. – w godz.: 9-12.00.

4. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ.

5. PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022- OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158)

08.06.2022 w godz.8.30-12.00.

6. BION I RYZYKA DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

08.06. 2022- w godz.:12-15.00.

7. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

08.06.202 w godz. 9.00-12.00.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.

09.06.2022 w godz.: 9.00-12.30.

9. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

PROMOCJA!!!

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
09.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

Koszt: PROMOCJA: 100 zł brutto.

11. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

09.06.2022r. – w godz.: 12.15 – 15.15.

12. ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

10.06.2022 w godz. 9-13,00.

13. TAJEMNICA BANKOWA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW.

10.06.2022 w godz.: 9-12.00.

14. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY BS.

10.06. 2022- w godz.:12.15-15.30.

15. CZAS NA REKOMENDACJĘ S- O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH ?

13.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

16. KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BS.

13.06. 2022- w godz.: 9.00-12.00.

17. OCHRONA OSÓB I MIENIA – WYSTĘPOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.06.2022 w godz. 9-12.00.

18. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.06.2022 w godz.: 12.15-15,15.

19. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- WDROŻENIE DYREKTYWY AML V.

14.06. 2022 w godz.12,30-15.30.

20. KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE BANKOWEJ.

15.06.2022r. w godz.:9-12.00.

21. SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU KREDYTU HIPOTECZNEGO Z EGZAMINEM – FINANSOWANIE HIPOTECZNE W PRAKTYCE BANKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE.

15.06.2022r. w godz.:12.30-15.30.

22.METODY I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH- OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH.

20.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

23. PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ NA ZEWNĄTRZ.

20.06.2022 w godz.9-12,15.

24. KOMPETENTNA REALIZACJA PROCESU REKLAMACYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH.

20.06.2022 w godz. 12.00-15.30.

25. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA. – 2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. I: 20.06.2022 w godz.12.15-15.15,
Cz. II: 24.06.2022 w godz. 12.00-15.00.

26. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH.

21.06.2022 w godz.:9.00-12,00.

27. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

21.06.2022 w godz.;9-13.00.

28. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA BANKU W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWIĄZANEJ Z KONFLIKTEM ZBROJNYM.

21.06.2022 w godz.: 12.15-15,15.

29. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI K.P.C. DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ EGZEKUCJI WOBEC ROLNIKÓW.

21.06.2022 w godz.:13.00-16.00.

30. STRATEGIA DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

22.06. 2022- w godz.: 9.00-10.30.

31. EWIDENCJA, KSIĘGOWANIE I UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM OBLIGACJI I BONÓW SKARBOWYCH.

22.06.2022 w godz.9-12.00.

PROMOCJA!!!

32. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ I POPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ ROZMOWĘ SPRZEDAŻOWĄ?
22.06.2022 w godz. 12.00- ok. 15,00.

Koszt: PROMOCJA: 100 zł brutto.

33.WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW.

22.06.2022 w godz.: 12.15-15.15.

34. KONTROLA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

23.06.2022 w godz.9-12,15.

35. KLASYFIKACJA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I TWORZENIA REZERW CELOWYCH WG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MF Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW I ZASAD DZIAŁANIA WPROWADZONYCH PRZEZ SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS.

23.06.2021- w godz.: 9.00-12.00 .

36. POLSKI ŁAD PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022R. – NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANA ROZLICZENIA PODATKU PRZEZ PŁATNIKÓW OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ, ZMIANY DLA ZATRUDNIONYCH, ZMIANY W ROZLICZENIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW.

23.06.2022 w godz 12,30- 15.30 .

37. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

24.06.2022 w godz. 12.30-15.45.

38. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW

Cz. V: 24.06.22 w godz.9-12.00 „SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ”

39. WERYFIKACJA I OCENA OPERATÓW SZACUNKOWYCH .

24.06.2022 w godz. 9-12.00.

40. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA. – 2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. II: 24.06.2022 w godz. 12.00-15.00.

41. OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO I MONITORING JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .

27.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

42. CENY TRANSFEROWE- OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW. PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH SCHEMATÓW PODATKOWYCH.

27.06.2022 w godz. 9-12.00.

43. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM -PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.- PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA .

28.06.2022 w godz.9-12,00.

44. PLANY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORAZ PLANY AWARYJNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

28.06.2022 w godz.: 9.00-12.00.

45. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

28.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

46. POLSKI ŁAD 2.0 – NOWE ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ PO KOLEJNYCH ZMIANACH OD 1 VII 2022.

28.06.2022 w godz.13,00-16.00.

47. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

29. 06.2021 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

NOWOŚĆ!!!

48. EMISJA OBLIGACJI- UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE.

30.06.2022 w godz. 9-13.00.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

OFERTA SZKOLEŃ DLA FIRM ONLINE CZERWIEC 2022
1.OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW.

Szkolenie online 07 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 12:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

2.PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022– OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158).

Szkolenie online 08 czerwca 2022r., godz.: 08:30 – 12:00. Czas szkolenia: 3,5 godz. dydaktycznych,

3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

Szkolenie online 09 czerwca 2022r., godz.: 12:15 – 15:15. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

5.POLSKI ŁAD PO PROJEKTOWANYCH ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022R. – NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANA ROZLICZENIA PODATKU PRZEZ PŁATNIKÓW OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ, ZMIANY DLA ZATRUDNIONYCH, ZMIANY W ROZLICZENIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW.

Szkolenie online 23 czerwca 2022r., godz.: 12:30 – 15:30. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

6. PŁATNIK OD PODSTAW – Z OMÓWIENIEM TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM PRZEPISÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ PRACY Z PROGRAMEM UWZGLĘDNIAJĄC NAJNOWSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ NOWY ŁAD. WYKŁAD/WARSZTATY

Szkolenie online 24 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 14:00. Czas szkolenia: 7 godz. dydaktycznych,

7.POLSKI ŁAD 2.0 – NOWE ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ PO KOLEJNYCH ZMIANACH OD 1 VII 2022

Szkolenie online 28 czerwca 2022r., godz.: 13:00 – 16:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

8.KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO.

Szkolenie online 29 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 16:00 przerwa 12.00-13.00. Czas szkolenia: 8 godz. dydaktycznych,

9. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Szkolenie online 30 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 12:30. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

10.WYLICZANIE WYNAGRODZEŃ W 2022R. USTAWA „NISKIE PODATKI” WPŁYW NA WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW – KROK PO KROKU-WARSZTAT PRAKTYCZNY.

Szkolenie online 06 lipca 2022r., godz.: 09:00 – 12:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

11. ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Szkolenie online 14 lipca 2022r., godz.: 09:00 – 13:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

 

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE – 2022/2023

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu  zaprasza na

Studia Podyplomowe 2022/2023 dla BANKOWCÓW organizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Zajęcia odbywają się ONLINE 1 lub 2 razy  w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10  weekendowych spotkań – 160 godz. dydaktycznych.  Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach po 300 zł brutto, + jednorazowa opłata 400 zł. możliwość sfinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy  lub PARP (kierunki będą wpisane na stronę Bazy Usług Rozwojowych). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków bankowych, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są
z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

Planowane rozpoczęcie po zebraniu grupy  osób ( wrzesień – październik 2022r., liczba miejsc ograniczona). Na życzenie prześlemy program wybranego kierunku.

 

 STUDIA PODYPLOMOWE –  ONLINE

  1. ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓDZIELCZYM
  1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU
  1. BANKOWOŚĆ + Dyplomowany Pracownik Bankowy – Stopień nadawany przez ZBP
  1. FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU 

 

 

Informacje i zapisy : 15 832 27 90,  602 738 476,  606 289 760 ;

biuro@szkolbank.sandomierz.pl, maria.rodzos@szkolbank.sandomierz.pl www.szkolbank.sandomierz.pl

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).