Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC
( z uwzględnieniem najnowszych przepisów, w tym RODO )
Cykl szkoleniowy obejmujący 2 części 2- dniowe :
(Cz.I) KADRY i (Cz. II) PŁACE
Terminy: I cz. 9 – 10 lipca, II cz. 6 – 7 sierpnia 2018 .

Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

SIERPIEŃ 2018

 06-07.08.2018

STUDIUM KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

cykl szkoleniowy – 3 zjazdy po 2 dni (1 raz w miesiącu); Cz. II: 06-07.08; Cz. III: wrzesień 2018.

07.08.2018

ZMIANY W ZAKRESIE USŁUG PŁATNICZYCH – WDROŻENIE DYREKTYWY PSD2. NOWE ZASADY DZIAŁANIA BANKU PRZY ZWROCIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA NIEWŁAŚCIWY RACHUNEK NRB .

13.08.2018

FUNKCJA KONTROLI I BADANIE ZGODNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚWIETLE NOWYCH WYMOGÓW REGULACYJNYCH.

 20.08.2018 NOWA USTAWA O   PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. WYNIKI INSPEKCJI  I ZMIANY W USTAWIE AML SPOWODOWANE IV DYREKTYWĄ.
 23.08.2018

PODATEK CIT- BIEŻĄCY I ODROCZONY.

 24.08.2018

ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.

 27.08.2018

DOBRE PRAKTYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ANALITYKÓW KREDYTOWYCH / DORADCÓW KLIENTA – KOMPLETOWANIE, CZYTANIE, SZYBKA ANALIZA WSTĘPNA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ.

 27.08.2018

STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. I: 27.08.2018

 28.08.2018

KREDYTOWE finansowanie projektów deweloperskich.

 28.08.20108

ZMIANY W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PSD 2.

28.08.2018

EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW (ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

28.08.2018

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM ORAZ RYZYKIEM KONCENTRACJI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NADZORCZYCH ORAZ REGULACJI MINISTERSTWA FINANSÓW I KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 29.08.2018

LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

Cykl szkoleniowy – II BLOK- PŁACE- cz. I : 29.08.2018

 29.08.2018 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO, OPERACYJNEGO, PŁYNNOŚCI I STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.
29.08.2018 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA- PLAN KAPITAŁOWY, WYMOGI DO SZACOWANIA KAPITAŁU I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
 30.08.2018

KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 30.08.2018

FINREP – ZMIANY I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA.

31.08.2018

BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA
ORAZ SPORZADZANIA SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP- ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

SIERPIEŃ 2018

10.07.2018 1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.07.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

06.08.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.08.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.08.2018 ŚRODKI TRWAŁE W 2018R. – ZMIANY W KŚT, CIT I NOWY KSR NR 11.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 21.08.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

27.08.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO
ZMIANACH OD 2018 ROKU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.08.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

kfs pup

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Termin naboru wniosków w większości placówek PUP rozpoczął się już od

15 stycznia 2018 r.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

NOWOŚĆ ! WYCENA NIERUCHOMOŚCI

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

W związku z licznymi sugestiami płynącymi z Banków Spółdzielczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pracowników Banków zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych oraz odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości, które stanowią przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

 ico

NOWOŚĆ ! ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
I MARKETING 
W BANKU 

(Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu)

10 zjazdów.

ico

WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W BANKU.

11 zjazdów weekendowych

ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły