Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

GRUDZIEŃ 2018

03.12.2018 1. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Cz. III (Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych oraz rachunku rodzinnego, rachunki uśpione, egzekucja z rachunku bankowego, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku, zamykanie rachunków…)

03-04.12.2018 2. KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ w ramach STUDIUM KREDYTOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. III.
04.12.2018 3. NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI. PRZYGOTOWANIE NA WEJŚCIE W ŻYCIE REFORMY DZIAŁANIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ZMIAN W ZAKRESIE KOSZTÓW EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PO ZMIANACH.
05.12.2018 4.ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ W PIGUŁCE.
06.12.2018 5. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH , OPERACYJNE ORAZ ZARZĄDZANIE KAPITAŁOWE I PROCES ICAAP, RYZYKO DŹWIGNI w ramach AKADEMII RYZYKA BANKOWEGO- Zjazd 3.
06.12.2018 6. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW

(ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

07.12.2018 7. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (OTWARTE I ZAMKNIĘTE).
07.12.2018 8. WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE SEKTORA
BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018.
08.12.2018 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU PŁYNNOŚCI (FORMULARZE LCR, NSFR), ORAZ PŁYNNOŚCI PREZENTOWANEJ NA FORMULARZACH ALMM.
10.12.2018 10. KOMÓRKA ZGODNOŚCI – ORGANIZACJA I ZADANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM -MATRYCA FUNKCJI KONTROLI.
10.12.2018 11. NOWE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA REWOLUCYJNE ZMIANY OD STYCZNIA 2019 r.
11.12.2018 Szkolenie dla Zarządów BS !!!

12. WSPÓŁPRACA ZARZĄDU Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (IOD) DLA ZAPEWNIENIA BANKOWI BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)”

12.12.2018 13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH W RODO I PIT.
12.12.2018 14. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
12.12.2018 15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I OPERAT SZACUNKOWY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.
13.12.2018 16. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ KWARTALNYCH PRZEKAZYWANYCH DO NBP.
14.12.2018 Szkolenie dla Rady Nadzorczej – Komitetu Audytu

17. CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

GRUDZIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019

18.12.2018 „INTRASTAT – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRAKTYCE”

(SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PANELI – TEORII I PRAKTYKI).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.12.2018r. – RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

07.01.2019 ZAMKNIĘCIE ROKU 2018

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 07.01.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

17.01.2019 PODATEK VAT – WYBRANE ASPEKTY ROZLICZEŃ PODATKU ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW W 2019 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 17.01.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły