Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów
International School of Banking and Finance Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 19 B, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (15) 832 78 88, tel/fax: (15) 832 27 90
Prezes Zarządu – Małgorzata Nowak, tel. 602 738 476
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Pigoń, tel. 600 441 299
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000096467,
NIP: 865-000-31-77, REGON: 830014650,  Kapitał Zakładowy: 189 800,00 zł (wpłacony w całości)
Konto bankowe:
 
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 Oddział w Sandomierzu
ul. Adama Mickiewicza 43, Sandomierz

36 1500 1735 1217 3000 8695 0000

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Kazimierz Rupar

Wiceprzewodniczący: Roman Krzystyniak

Członkowie:

  • Stanisław Kłapeć
  • Witold Kapcia
  • Ks. Andrzej Surowiec

Zarząd:

  • Małgorzata Nowak – prezes Zarządu Szkoły
  • Małgorzata Pigoń – wiceprezes Zarządu Szkoły