SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

MAJ – CZERWIEC 2022

2.AKADEMIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) .

Cz. III: ZAPEWNIENIE REALIZACJI PRAW OSÓB, KONTROLA WEWNĘTRZNA . 09.05.2022 w godz.: 9-12.00.

3. NAJNOWSZE ZMIANY W OBSZARZE USŁUG PŁATNICZYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH.

09.05.2022 w godz. 9-12.00.

4.ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

09.05.2022 w godz. 12-15,00.

5. REKOMENDACJA Z KNF W PRAKTYCE – JAK ZAPOBIEGAĆ KONFLIKTOWI INTERESÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

09.05.2022 w godz. 12.30- 15.30.

6.OPERAT SZACUNKOWY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.

10.05.2022 w godz.: 9-15.00.

7.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

10.05.2022 w godz. 9-12.15.

8. CENY TRANSFEROWE ORAZ SCHEMATY PODATKOWE MDR W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.

10.05.2022 w godz. 12.30-15.30.

9.OCENA ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI ŁADU WEWNĘTRZNEGO EG REKOMENDACJI Z, ZASAD ETYKI I PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

11.05.2022 w godz. 9-12,00.

10.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

11.05.2022 w godz.: 9-12.00.

11. ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

11.05.2022 w godz.: 12.30-15.30.

12. CZAS NA REKOMENDACJĘ S- O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH ?

12.05.2022 w godz. 9-12,00.

13. KADRY I PŁACE W 2022 R- Cz. II: PŁACE- OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ WYNAGRODZEŃ- WPŁYW NOWEGO ŁADU NA ZASADY ROZLICZANIA

12.05.2022 w godz.13-16,00.

14. WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZABEZPIECZENIU HIPOTECZNYM. SZKOLENIE ONLINE Z WYKORZYSTANIEM WZORÓW DOKUMENTÓW. BADANIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ.
13.05.2022 w godz. 9-12.00.
15. MOTYWOWANIE i PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BS

13.05. 2022- w godz.:9-12.15.

16. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. I: 16.05.2022 w godz. 9-12.00,
Cz. II: 23.05.2022 w godz. 9-12.00.

17. JAK ZATRUDNIAĆ CUDZOZIEMCÓW W 2022 R ? PECUSTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

16.05.2022 w godz.12-16,00.

18. PRZYGOTOWANIE DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /WALNEGO ZGROMADZENIA

17.05.2022 w godz.9-12,15.

19.TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH – RYZYKO OPERACYJNE.

17.05.2022 w godz.: 9.00-12.00.

20. RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

17.05.2022 w godz. 12.15-15.45.

21. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM -PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.- PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA .

18.05.2022 w godz.9-12,00.

22.ZAGROŻENIA W ZAKRESIE RODO W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.

19.05.2022 w godz.: 9-11.30.

PROMOCJA!!!

23. WPROWADZENIE DO PROCESU SPRZEDAŻY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM OD PODSTAW.

19.05.2022 w godz. 12.15- 15.00.

Koszt: 100 zł brutto

24. Temat w przygotowaniu (dot.Wynagrodzeń z uwzgl. Polskiego ładu po zmianach od lipca 2022 ).

20.05.2022 w godz.8-11,00.

25. EWIDENCJA, KSIĘGOWANIE I UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM OBLIGACJI I BONÓW SKARBOWYCH.

20.05.2022 w godz.9-12.00.

26. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI – SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE. ELEMENTY WYTYCZNYCH EBA, CZYNNOŚCI, ZAKRES PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK.

20.05.2022 w godz. 12.00- 15.00.

27. TAJEMNICA BANKOWA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW.

20.05.2022 w godz.: 12.30-15.30.

28. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. I: 23.05.2022 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH
Cz. II: 30.05.22 w godz. : 9-13.00, KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH
Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ
Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Cz. V: 24.06.22 w godz.9-12.00, SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ.

29. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

Cz. II: 23.05.2022 w godz. 9-12.00.

30. KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BS.

23.05. 2022- w godz.: 12-15.00.

31. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK-2 częściowy cykl ONLINE

Cz. I: 24.05.2022r. w godz.: 9.00-12.00,
Cz. II: 06.06.2022 w godz. 9-12.00

32. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH – ROLA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W PROCESIE KREDYTOWANIA. (elementy przepisów nowej „ustawy deweloperskiej”)

24.05.2022 w godz. 9-12.00.

33. OCENA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH .

24.05.2022 w godz. 12.15-15.45.

34. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

25.05.2022 w godz.;9-13.00.

35. OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.

25.05.2022 w godz.: 10.00-11.00.

36.OPRACOWANIE INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIOM NA PODSTAWIE POLITYKI INFORMACYJNEJ.

26.05.2022 w godz.9-12,15.

37. METODYKA BION W 2022 R.

26.05.2022 w godz. 9-12,00.

38. METODYKA DOKONYWANIA TESTÓW RÓWNOWAGI – DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 6UST. 1 LIT. F RODO .

26.05.2022 w godz.12.30-15.30.

BION  2022 w BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

26.05.2022  w godz. 12.45- 15.45.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBOWIĄZKOWA FINREP I MONREP – ZMIANY DO INSTRUKCJI SPRAWOZDAWCZEJ MONREP.

27.05.2022 W GODZ. 9.00-13.00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

39. WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW.

27.05.2022 w godz.: 9-12.00.

40. BION I RYZYKA DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

27.05. 2022- w godz.:11-14.15.

41. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

30.05.2021 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

42. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. II: 30.05.22 w godz. : 9-13.00, KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH
Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ
Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Cz. V: 27.06.22 w godz.9-12.00, SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ.

43. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ (W TYM DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCÓW,
Z UWZGLĘDNIENIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY) ORAZ DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH.31.05.2022 – w godz. 9:00-15:00
MOTYWOWANIE i PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BS

31.05. 2022- w godz.: 9.00-12.15

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty motywowania i premiowania pracowników oraz tworzenia planów sprzedażowych. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

1) Treść prezentacji

2) Model Excel wspomagający ocenę i wybór instrumentów motywowania pracowników

Pierwsza Pomoc przedmedyczna Kurs online

31.05.2022 w godz. 11.00-14.00

SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

1. SPORZĄDZANIA FORMULARZY NSFR ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/451.

04.06.2022 w godz. 9-13,00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

2. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK

Cz. II: 06.06.2022 w godz. 9-12.00.

3. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ.

4. PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022- OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158).

08.06.2022 w godz.8.30-12.00.

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

08.06.202 w godz. 9.00-12.00.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.

09.06.2022 w godz.: 9.00-12.30.

7. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

09.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

9. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

09.06.2022r. – w godz.: 12.15 – 15.15.

10. ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

10.06.2022 w godz. 9-13,00.

11. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY BS.

10.06. 2022- w godz.:12.15-15.30.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik .