Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

MARZEC 2019

05.03.2019 1. ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

E-akta, Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK), Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e_ZLA) i ich kontrola.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 05.03.2019-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.03.2019 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-20.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.03.2019 3. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-21.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.03.2019 4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2019R.

(Zakładowy fundusz socjalny. Działalność socjalna, ZFŚS 2019 – zasady tworzenia, aktualne wysokości odpisów, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń, dokumentacja i regulaminy).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-22.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.03.2019 5. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-25.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.03.2019 6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.03.2019 7. LISTA PŁAC A PUŁAPKI W NALICZANIU- JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA 2019.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-28.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.