OFERTA SZKOLEŃ LISTOPAD 2022 – URZĘDY, OŚWIATA, FIRMY
1. PODATEK PIT w 2022- ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU PRZEZ PRACODAWCÓW.

04.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

2. NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE ZATRUDNIENIA – NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE ZWIĄZANE Z FORMĄ ZATRUDNIENIA Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI.

15.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

3. KADRY I PŁACE W 2022/2023- WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY , ZUS I WYNAGRODZEŃ – NOWOŚCI 2022/2023.

23.11.2022 r. w godz. 12.15-15.15.

4. WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE (INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWALNA , JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PORZĄDKOWANIE, EWIDENCJONOWANIE I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI, WYPEŁNIANIE FORMULARZY i inne…)

24.11.2022 r. w godz.: 9.00-13.00.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE- ZMIANY OD 28.07.2022. WYJAŚNIENIE- INTERPRETACJA.

28.11.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

6. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH – ZASADY, DOKUMENTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEPROWADZENIE I ROZLICZENIE.

29.11.2022r., w godz.: 09:00 – 12:00.

7. ZMIANY W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2022R/2023R.

05.12.2022 r. – w godz.: 9.00-12.00.

8. UBEZPIECZENIA I ZASIŁKI- KONSPEKT 2022 R.

16.11.2022 r. – w godz.: 12.15-15.15.

9. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

20.01.2023r. – w godz.: 09.00 – 12.30.