Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe,

Placówka Kształcenia Ustawicznego.

  • kursy jednodniowe: zajęcia prowadzone są w godz. 10:00 – 16:00
  • kursy dwudniowe: zajęcia prowadzone są w godz. 10.00 – 16.00 pierwszego dnia oraz w godz. 9.00 – 13.30 drugiego dnia

Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  przesłanego faksem lub e-mailem oraz telefonicznie.

Realizacja zaplanowanego kursu  potwierdzana jest przez Szkołę najpóźniej  na 2 dni przed rozpoczęciem. W przypadku konieczności odwołania  lub przełożenia szkolenia, kontaktujemy  się e-mailowo i  telefonicznie.

 W przypadkach losowych rezygnacje przyjmujemy  najpóźniej na 2 dni  przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym w szczególnie przy szkoleniach  z noclegiem  uprawnia Szkołę do wystawienia faktury za rezerwacje.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: dydaktykę,  materiały pomocnicze,  zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis konferencyjny i obiad. W przypadku szkoleń 2- dniowych  cena obejmuje zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Fakturę VAT wystawiamy po zakończonym kursie.  Odpłatność za szkolenie to cena brutto.

Bank/Firma przekaże dane osobowe zgłoszonego pracownika  ( imię nazwisko, PESEL i miejsce urodzenia) celem przygotowania zaświadczenia.

 

Do pobrania:

Regulamin Szkoleń