OFERTA SZKOLEŃ DLA FIRM ONLINE CZERWIEC 2022
1.OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW.

Szkolenie online 07 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 12:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

2.PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022– OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158).

Szkolenie online 08 czerwca 2022r., godz.: 08:30 – 12:00. Czas szkolenia: 3,5 godz. dydaktycznych,

3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

Szkolenie online 09 czerwca 2022r., godz.: 12:15 – 15:15. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

5.POLSKI ŁAD PO PROJEKTOWANYCH ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022R. – NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANA ROZLICZENIA PODATKU PRZEZ PŁATNIKÓW OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ, ZMIANY DLA ZATRUDNIONYCH, ZMIANY W ROZLICZENIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW.

Szkolenie online 23 czerwca 2022r., godz.: 12:30 – 15:30. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

6. PŁATNIK OD PODSTAW – Z OMÓWIENIEM TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM PRZEPISÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ PRACY Z PROGRAMEM UWZGLĘDNIAJĄC NAJNOWSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ NOWY ŁAD. WYKŁAD/WARSZTATY

Szkolenie online 24 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 14:00. Czas szkolenia: 7 godz. dydaktycznych,

7.POLSKI ŁAD 2.0 – NOWE ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ PO KOLEJNYCH ZMIANACH OD 1 VII 2022

Szkolenie online 28 czerwca 2022r., godz.: 13:00 – 16:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

8.KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO.

Szkolenie online 29 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 16:00 przerwa 12.00-13.00. Czas szkolenia: 8 godz. dydaktycznych,

9. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Szkolenie online 30 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 12:30. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

10.WYLICZANIE WYNAGRODZEŃ W 2022R. USTAWA „NISKIE PODATKI” WPŁYW NA WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW – KROK PO KROKU-WARSZTAT PRAKTYCZNY.

Szkolenie online 06 lipca 2022r., godz.: 09:00 – 12:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

11. ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Szkolenie online 14 lipca 2022r., godz.: 09:00 – 13:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,