Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

MAJ – CZERWIEC 2019

09.05.2019 1. ROZLICZENIA PODATKU VAT W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.05.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

10.05.2019 2. ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH,SZKOŁACH. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH NORM ŻYWIENIA W 2019r.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 10.05.2019r. SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.05.2019 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. ANALIZA ZASAD PRZETWARZANIA-STAN PRAWNY NA 2019R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-22.05.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

23.05.2019 PRAWO PRACY W 2019 ROKU W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I POWIERZANIA PRACY CUDZOZIEMCOM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH
DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.05.2019R.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.05.2019 PRAWO PRACY W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (od 4 maja 2019r.).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.05.2019R.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.06.2019 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO

Kurs 1- dn.(10 godz. dydakt.) 26.06.2019- SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 9.00-17.00

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości