Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

PAŹDZIERNIK 2018

09.10.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018r.-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

16.10.2018 PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.10.2018r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.10.2018 INTRASTAT – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRAKTYCE (szkolenie składa się z dwóch paneli – teorii i praktyki).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.10.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.10.2018 WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22-23.10.2018 KADRY I PŁACE PO ZMIANACH W 2018R.

Cykl szkoleniowy obejmujący 2 części 1- dniowe: KADRY (Cz.I) i PŁACE(Cz. II)

Terminy: I cz. 22 październik, II cz. 23 październik 2018 .

25.10.2018 INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.10.2018 Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży w praktyce Intendenta ,kucharza placówki oświatowej w latach 2018-2019. Wyliczanie średnioważonej normy i wartości odżywczej posiłków.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 29.10.2018 NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości