Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018

02.10.2018 NOWOŚĆ !!!

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ZGODNIE Z ART. 35 RODO

WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.

06.10.2018 SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP I ALMM W 2018R.

08.10.2018 ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE CRD IV/CRR IV.
09.10.2018 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA- PLAN KAPITAŁOWY, WYMOGI DO SZACOWANIA KAPITAŁU I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
10.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
12.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IDD W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE 01.10.2018 R USTAWY
O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ.
15.10.2018 NOWOŚĆ !!!

AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO- 3- CZĘSCIOWY CYKL SZKOLENIOWY – (3 zjazdy 1- dniowe) . Cz. I: 15.10.2018 r.

15.10.2018 REALIZACJA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR- PROBLEMY
I PYTANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH.
16.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH- BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY OD 2019 ROKU.
16-17.10.2018 AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ-III częściowy cykl (3x 2 dni- 1 raz w m-cu)

Moduł I: 16-17.10.2018- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W SPRZEDAŻY.
Moduł II: 7-8.11.2018- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW
Moduł III: grudzień 2018- ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY

18-19.10.2018 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
22.10 2018 STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)

Terminy zjazdów:

I cz. 22.10 2018 r., II cz. 22-23.11.2018 r.,
III cz.03 04.12.2018 r., IV cz. styczeń 2019 r., V cz. luty 2019 r.

22.10.2018 WDROŻENIE RODO W ŚWIETLE WYTWORZONEJ PRAKTYKI ORAZ WYTYCZNYCH URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. JAK BEZPIECZNIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE.
23.10.2018 STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. I: 23.10.2018.

23.10.2018 ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.
24.10.2018 KOMITET AUDYTU – SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
25.10.2018 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO

szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.  25.10.2018 r.(9,00- 17,00).

25-26.10.2018 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
29-30.10. 2018 21. AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH . 2- częściowy cykl szkoleniowy (2 x 2 dni).

Cz. I- KADRY: 29-30.10. 2018, Cz. II – PŁACE- 26-27.11.2018.

29-30.10.2018 22. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU.
13.11.2018 ORGANIZACJA I REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU – ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.11.2018-LUBLIN. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości