Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MAJ – CZERWIEC 2018

06.05.2019 MONITORING ZABEZPIECZEŃ w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. IV cz.
08-09.05.2019 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY- ZASADY ZARZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU w ramach : KURSU RACHUNKOWOŚCI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
13-14.05.2019 KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ w ramach STUDIUM  KREDYTOWEGO  DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. III  .
15.05.2019 NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE MAJACE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚC BANKÓW ; USTAWA SEKTOROWA RODO, ZMIANA USTAWY EURO FATCA , PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA PSD2.
16.05.2019 TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH JAKO INSTRUMENT W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WARSZTATY.
17.05.2019 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018R.
17.05.2019 Szkolenie dla Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu

CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ?

20.05.2019 BADANIE I OCENA NADZORCZA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZA 2018 r.
20.05.2019 SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU   W ŚWIETLE  NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2019
20.05.2019 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
21.05.2019 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH   ORAZ PROBLEMATYKA BLOKADY STIR I ZBIEGU ZAJĘCIA EGZEKUCYJNEGO Z BLOKADĄ STIR.
21.05.2019 WYBRANE KLUCZOWE ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
23.05.2019 WYCENA  NIERUCHOMOŚCI- SPORZĄDZANIE WYCEN DLA BANKÓW.
24.05.2019 ETAPY SYSTEMOWYCH ORAZ TECHNICZNYCH ZMIAN  W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO
24.05.2019 BUDOWANIE TRWAŁEJ RELACJI BANK – KLIENT METODĄ COACHINGU. JAK ZOSTAĆ LIDEREM SPRZEDAŻY ?
25.05.2019 ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
27.05.2019 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
27- 28.05.2019 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JST- warsztaty praktyczne .OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
28.05.2019 METODYKA BION W 2019 ROKU, PRZYGOTOWANIE DO BADANIA I OCENY NADZORCZEJ
28.05.2019 WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY- WARSZTATY.
29.05.2019 INCYDENTY NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INCYDENTY NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – IDENTYFIKACJA, OCENA RYZYKA I ZGŁASZANIE DO UODO I KNF- WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.
29.05.2019 MOTYWOWANIE I PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
29.05.2019 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKO KASJERA lub na zastępstwo (Ramy czasowe: 9,00- 17,00).

30.05.2019 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.
30.05.2019 CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.
14.06.2019 Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA

(ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)

 

Uwaga!!! Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości