SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

CZERWIEC 2022

SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

1. SPORZĄDZANIA FORMULARZY NSFR ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/451.

04.06.2022 w godz. 9-13,00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

2. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK

Cz. I: 06.06.2022 w godz. 9-12.00.

3. OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW.

07.06.2022r. – w godz.: 9-12.00.

4. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ.

5. PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022- OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158)

08.06.2022 w godz.8.30-12.00.

6. BION I RYZYKA DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

08.06. 2022- w godz.:12-15.00.

7. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

08.06.202 w godz. 9.00-12.00.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.

09.06.2022 w godz.: 9.00-12.30.

9. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

PROMOCJA!!!

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
09.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

Koszt: PROMOCJA: 100 zł brutto.

11. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

09.06.2022r. – w godz.: 12.15 – 15.15.

12. ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

10.06.2022 w godz. 9-13,00.

13. TAJEMNICA BANKOWA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW.

10.06.2022 w godz.: 9-12.00.

14. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY BS.

10.06. 2022- w godz.:12.15-15.30.

15. CZAS NA REKOMENDACJĘ S- O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH ?

13.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

16. KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BS.

13.06. 2022- w godz.: 9.00-12.00.

17. OCHRONA OSÓB I MIENIA – WYSTĘPOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.06.2022 w godz. 9-12.00.

18. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.06.2022 w godz.: 12.15-15,15.

19. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- WDROŻENIE DYREKTYWY AML V.

14.06. 2022 w godz.12,30-15.30.

20. KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE BANKOWEJ.

15.06.2022r. w godz.:9-12.00.

21. SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU KREDYTU HIPOTECZNEGO Z EGZAMINEM – FINANSOWANIE HIPOTECZNE W PRAKTYCE BANKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE.

15.06.2022r. w godz.:12.30-15.30.

22.METODY I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH- OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH.

20.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

23. PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ NA ZEWNĄTRZ.

20.06.2022 w godz.9-12,15.

24. KOMPETENTNA REALIZACJA PROCESU REKLAMACYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH.

20.06.2022 w godz. 12.00-15.30.

25. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA. – 2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. I: 20.06.2022 w godz.12.15-15.15,
Cz. II: 24.06.2022 w godz. 12.00-15.00.

26. REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH.

21.06.2022 w godz.:9.00-12,00.

27. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

21.06.2022 w godz.;9-13.00.

28. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA BANKU W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWIĄZANEJ Z KONFLIKTEM ZBROJNYM.

21.06.2022 w godz.: 12.15-15,15.

29. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI K.P.C. DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ EGZEKUCJI WOBEC ROLNIKÓW.

21.06.2022 w godz.:13.00-16.00.

30. STRATEGIA DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

22.06. 2022- w godz.: 9.00-10.30.

31. EWIDENCJA, KSIĘGOWANIE I UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM OBLIGACJI I BONÓW SKARBOWYCH.

22.06.2022 w godz.9-12.00.

PROMOCJA!!!

32. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ I POPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ ROZMOWĘ SPRZEDAŻOWĄ?
22.06.2022 w godz. 12.00- ok. 15,00.

Koszt: PROMOCJA: 100 zł brutto.

33.WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW.

22.06.2022 w godz.: 12.15-15.15.

34. KONTROLA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

23.06.2022 w godz.9-12,15.

35. KLASYFIKACJA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I TWORZENIA REZERW CELOWYCH WG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MF Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW I ZASAD DZIAŁANIA WPROWADZONYCH PRZEZ SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS.

23.06.2021- w godz.: 9.00-12.00 .

36. POLSKI ŁAD PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022R. – NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANA ROZLICZENIA PODATKU PRZEZ PŁATNIKÓW OD WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ, ZMIANY DLA ZATRUDNIONYCH, ZMIANY W ROZLICZENIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW.

23.06.2022 w godz 12,30- 15.30 .

37. ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

24.06.2022 w godz. 12.30-15.45.

38. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW

Cz. V: 24.06.22 w godz.9-12.00 „SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ”

39. WERYFIKACJA I OCENA OPERATÓW SZACUNKOWYCH .

24.06.2022 w godz. 9-12.00.

40. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA. – 2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. II: 24.06.2022 w godz. 12.00-15.00.

41. OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO I MONITORING JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .

27.06.2022 w godz. 9.00-12.00.

42. CENY TRANSFEROWE- OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW. PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH SCHEMATÓW PODATKOWYCH.

27.06.2022 w godz. 9-12.00.

43. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM -PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.- PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA .

28.06.2022 w godz.9-12,00.

44. PLANY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORAZ PLANY AWARYJNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

28.06.2022 w godz.: 9.00-12.00.

45. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KONCENTRACJI KREDYTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

28.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

46. POLSKI ŁAD 2.0 – NOWE ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ PO KOLEJNYCH ZMIANACH OD 1 VII 2022.

28.06.2022 w godz.13,00-16.00.

47. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

29. 06.2021 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

NOWOŚĆ!!!

48. EMISJA OBLIGACJI- UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE.

30.06.2022 w godz. 9-13.00.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik .