OFERTA SZKOLEŃ ONLINE STYCZEŃ 2022
1.KWARTALNA ANALIZA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI – ANALIZA ZA IV KWARTAŁ 2021 R.

10.01.2022 w godz. 9.00-10.30.

2. INWENTARYZACJA W BANKU SPÓŁDZIEŁCZYM.

11.01.2022 w godz.:9- 12.00.

3. OCENA WNIOSKÓW O KREDYTY GOSPODARCZE – SZKOLENIE PODSTAWOWE.

12.01.2022 w godz. 9-13.00.

UWAGA- ZMIANY!!!

4. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO DOT. ROZLICZENIA ZA 2021 R. ORAZ ZMIANY NA 2022R. W RAMACH „POLSKIEGO ŁADU”.

12.01.2022 w godz.; 12.30-15.30.

5. EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO – Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku- WARSZTATY.

12.01.2022 w godz.: 12.30-15.30.

6.EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE- CZYNNOŚCI, ZAKRES PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK.

13.01.2022 w godz.:9.00-12.00.

7. NOWY ŁAD 2022 – WPŁYW NOWYCH ZASAD NA ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ.

13.01.2021 w godz.9-12.30.

8. PRAWO PRACY W POLSKIM ŁADZIE- ZMIANY 2022 .

13.01.2021 w godz.13.00-16.00.

9. KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BS.

13.01. 2021- w godz.: 12-15.15.

10. OMÓWIENIE NAJCZĘSTSZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONYCH PRZEZ KONTROLE KNF W PROCESIE OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DOKONYWANEJ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH . PRAWIDŁOWA ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DETALU I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ.

14.01.2021 w godz.: 9-12.00.

11. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM -PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZESPISACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.- PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA .

14.01.2022 w godz. 9-13.00.

12. KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA. ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE BANKOWEJ.

17.01.2022 w godz. 9-12,00.

UWAGA- ZMIANY!!!

13. ZMIANY W USTAWIE ZASIŁKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2022 R. W RAMACH POLSKIEGO ŁADU ORAZ ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

17.01.2022 w godz.: 12-15.00.

14. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – KURS ONLINE.

17.01.2022 w godz. 12.00 do 15.00.

15. PROCES PLANOWANIA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BIZNESOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

18.01.2022 w godz. 9.00-12.15.

16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

18.01.2022 w godz.: 9-12.00.

17. ROZPORZĄDZENIE BMR W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – REFORMA WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH, STANOWISKA KNF, UMOWY KREDYTOWE, RELACJE Z KLIENTAMI.

18.01.2022 w godz. 12,30-15.30.

18. SPRAWOZDANIA FINANSOWE KLIENTÓW BANKÓW -JAK NIE DAĆ SIĘ ZASKOCZYĆ? Szkolenie dla Analityków kredytowych.

19.01.2022 w godz.:9-12.00.

19. REKOMENDACJA D – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŚRODOWISKA TELEINFORMATYCZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

20.01.2022 w godz.: 9-12.30.

20. ANALIZA KREDYTOWA KLIENTÓW NA PEŁNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI.

20.01.2022 w godz. 9-13.00.

21. OBSŁUGA KLIENTA I WPROWADZENIE DO ZADAŃ NA STANOWISKU SPRZEDAŻOWYM.

20.01.2022 w godz. 12.30-15.30.

SZKOLENIE STACJONARNE W LUBLINIE

22. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU WEWNĘTRZNEGO NA PODSTAWIE REKOMENDACJI Z.

21.01.2022 w godz. 9.00-15.00.

23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU ZA WADLIWE TRANSAKCJE PŁATNICZE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI NIEAUTORYZOWANYCH. PRAKTYKA SĄDOWA I INTERPRETACJE ORGANÓW OCHRONY KONSUMENTÓW. ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

21.01.2022 w godz. 9-12,00.

24. RACHUNKI POWIERNICZE- OBOWIĄZKI BANKU I DEWELOPERA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO.

21.01.2022 w godz.:12.00-15.30.

25. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

24.01.2022 w godz.;9-13.00.

26. ANALIZA FINANSOWA GOSPODARSTWA ROLNEGO.

24.01.2022 w godz. 9-12.00.

27. POWOŁYWANIE, ODWOŁYWANIE I OCENA ODPOWIEDNIOŚCI – CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ, A TAKŻE FUNKCJI KLUCZOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY.

24.01.2022 w godz. 12,30- 15.30 .

28. TWORZENIE STRATEGII DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

25.01. 2022- w godz.: 12.00-15.00.

29. PAKIET CRD6/CRR3, NOWE REGULACJE BANKOWE I ICH ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW.

25.01.2022 w godz. 12,30- 15.30 .

UWAGA- ZMIANY!!!

30. ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU VAT OD 2022 R W ŚWIETLE POLSKIEGO ŁADU.

25.01.2022 w godz.; 9.00- ok. 12,00.

31. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

26.01.2021 w godz.: 9.00-16.00

32. KURS RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW KONTROLI- II częściowy cykl szkoleniowy online .

Cz. I: 27.01.2022 w godz.:9-12.00, Cz. II: 08.02.2022 w godz. 9-12,00.

33. KREDYT KONSUMENCKI – PROBLEMY PRAKTYCZNE, SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO, ZABEZPIECZENIE WEKSLOWE. ZAPOWIEDZI ZMIAN W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIA LICHWIE I NOWEJ DYREKTYWIE O KREDYCIE KONSUMENCKIM .

27.01.2022 w godz.: 12.30-15.30.

34. ANALIZA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ – ASPEKTY PRAKTYCZNE.

28.01.2021 w godz.: 9-12,00.

 

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik .