Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

GRUDZIEŃ 2018

03.12.2018 1. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Cz. III (Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych oraz rachunku rodzinnego, rachunki uśpione, egzekucja z rachunku bankowego, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku, zamykanie rachunków…)

03-04.12.2018 2. KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ w ramach STUDIUM KREDYTOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. III.
04.12.2018 3. NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI. PRZYGOTOWANIE NA WEJŚCIE W ŻYCIE REFORMY DZIAŁANIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ZMIAN W ZAKRESIE KOSZTÓW EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PO ZMIANACH.
05.12.2018 4.ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW w ramach AKADEMII ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ W PIGUŁCE.
06.12.2018 5. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH , OPERACYJNE ORAZ ZARZĄDZANIE KAPITAŁOWE I PROCES ICAAP, RYZYKO DŹWIGNI w ramach AKADEMII RYZYKA BANKOWEGO- Zjazd 3.
06.12.2018 6. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I JEGO WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW

(ZASADY POSTĘPOWANIA, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, ZAKRES PODMIOTOWY, PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI).

07.12.2018 7. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (OTWARTE I ZAMKNIĘTE).
07.12.2018 8. WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE SEKTORA
BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018.
08.12.2018 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU PŁYNNOŚCI (FORMULARZE LCR, NSFR), ORAZ PŁYNNOŚCI PREZENTOWANEJ NA FORMULARZACH ALMM.
10.12.2018 10. KOMÓRKA ZGODNOŚCI – ORGANIZACJA I ZADANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM -MATRYCA FUNKCJI KONTROLI.
10.12.2018 11. NOWE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA REWOLUCYJNE ZMIANY OD STYCZNIA 2019 r.
11.12.2018 Szkolenie dla Zarządów BS !!!

12. WSPÓŁPRACA ZARZĄDU Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (IOD) DLA ZAPEWNIENIA BANKOWI BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)”

12.12.2018 13. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH W RODO I PIT.
12.12.2018 14. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
12.12.2018 15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I OPERAT SZACUNKOWY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.
13.12.2018 16. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ KWARTALNYCH PRZEKAZYWANYCH DO NBP.
14.12.2018 Szkolenie dla Rady Nadzorczej – Komitetu Audytu

17. CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

 

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości