Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive


SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

MAJ – CZERWIEC 2022

2.AKADEMIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) .

Cz. III: ZAPEWNIENIE REALIZACJI PRAW OSÓB, KONTROLA WEWNĘTRZNA . 09.05.2022 w godz.: 9-12.00.

3. NAJNOWSZE ZMIANY W OBSZARZE USŁUG PŁATNICZYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH.

09.05.2022 w godz. 9-12.00.

4.ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

09.05.2022 w godz. 12-15,00.

5. REKOMENDACJA Z KNF W PRAKTYCE – JAK ZAPOBIEGAĆ KONFLIKTOWI INTERESÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

09.05.2022 w godz. 12.30- 15.30.

6.OPERAT SZACUNKOWY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.

10.05.2022 w godz.: 9-15.00.

7.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

10.05.2022 w godz. 9-12.15.

8. CENY TRANSFEROWE ORAZ SCHEMATY PODATKOWE MDR W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.

10.05.2022 w godz. 12.30-15.30.

9.OCENA ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI ŁADU WEWNĘTRZNEGO EG REKOMENDACJI Z, ZASAD ETYKI I PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

11.05.2022 w godz. 9-12,00.

10.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

11.05.2022 w godz.: 9-12.00.

11. ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

11.05.2022 w godz.: 12.30-15.30.

12. CZAS NA REKOMENDACJĘ S- O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH ?

12.05.2022 w godz. 9-12,00.

13. KADRY I PŁACE W 2022 R- Cz. II: PŁACE- OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ WYNAGRODZEŃ- WPŁYW NOWEGO ŁADU NA ZASADY ROZLICZANIA

12.05.2022 w godz.13-16,00.

14. WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZABEZPIECZENIU HIPOTECZNYM. SZKOLENIE ONLINE Z WYKORZYSTANIEM WZORÓW DOKUMENTÓW. BADANIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ.
13.05.2022 w godz. 9-12.00.
15. MOTYWOWANIE i PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BS

13.05. 2022- w godz.:9-12.15.

16. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

2- częściowy cykl szkoleniowy.

Cz. I: 16.05.2022 w godz. 9-12.00,
Cz. II: 23.05.2022 w godz. 9-12.00.

17. JAK ZATRUDNIAĆ CUDZOZIEMCÓW W 2022 R ? PECUSTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

16.05.2022 w godz.12-16,00.

18. PRZYGOTOWANIE DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /WALNEGO ZGROMADZENIA

17.05.2022 w godz.9-12,15.

19.TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH – RYZYKO OPERACYJNE.

17.05.2022 w godz.: 9.00-12.00.

20. RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

17.05.2022 w godz. 12.15-15.45.

21. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM -PODSTAWOWE POJĘCIA, REALIZACJA, OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.- PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA .

18.05.2022 w godz.9-12,00.

22.ZAGROŻENIA W ZAKRESIE RODO W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.

19.05.2022 w godz.: 9-11.30.

PROMOCJA!!!

23. WPROWADZENIE DO PROCESU SPRZEDAŻY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM OD PODSTAW.

19.05.2022 w godz. 12.15- 15.00.

Koszt: 100 zł brutto

24. Temat w przygotowaniu (dot.Wynagrodzeń z uwzgl. Polskiego ładu po zmianach od lipca 2022 ).

20.05.2022 w godz.8-11,00.

25. EWIDENCJA, KSIĘGOWANIE I UJĘCIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM OBLIGACJI I BONÓW SKARBOWYCH.

20.05.2022 w godz.9-12.00.

26. EFEKTYWNY MONITORING EKSPOZYCJI – SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE. ELEMENTY WYTYCZNYCH EBA, CZYNNOŚCI, ZAKRES PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWY, PRODUKTOWY- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WPŁYW NA POZIOM REZERW CELOWYCH TWORZONYCH PRZEZ BANK.

20.05.2022 w godz. 12.00- 15.00.

27. TAJEMNICA BANKOWA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW.

20.05.2022 w godz.: 12.30-15.30.

28. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. I: 23.05.2022 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH
Cz. II: 30.05.22 w godz. : 9-13.00, KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH
Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ
Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Cz. V: 24.06.22 w godz.9-12.00, SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ.

29. OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

Cz. II: 23.05.2022 w godz. 9-12.00.

30. KOMPENDIUM WIEDZY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU W BS.

23.05. 2022- w godz.: 12-15.00.

31. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK-2 częściowy cykl ONLINE

Cz. I: 24.05.2022r. w godz.: 9.00-12.00,
Cz. II: 06.06.2022 w godz. 9-12.00

32. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH – ROLA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W PROCESIE KREDYTOWANIA. (elementy przepisów nowej „ustawy deweloperskiej”)

24.05.2022 w godz. 9-12.00.

33. OCENA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH .

24.05.2022 w godz. 12.15-15.45.

34. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

25.05.2022 w godz.;9-13.00.

35. OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.

25.05.2022 w godz.: 10.00-11.00.

36.OPRACOWANIE INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIOM NA PODSTAWIE POLITYKI INFORMACYJNEJ.

26.05.2022 w godz.9-12,15.

37. METODYKA BION W 2022 R.

26.05.2022 w godz. 9-12,00.

38. METODYKA DOKONYWANIA TESTÓW RÓWNOWAGI – DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 6UST. 1 LIT. F RODO .

26.05.2022 w godz.12.30-15.30.

BION  2022 w BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

26.05.2022  w godz. 12.45- 15.45.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBOWIĄZKOWA FINREP I MONREP – ZMIANY DO INSTRUKCJI SPRAWOZDAWCZEJ MONREP.

27.05.2022 W GODZ. 9.00-13.00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

39. WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW.

27.05.2022 w godz.: 9-12.00.

40. BION I RYZYKA DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDU.

27.05. 2022- w godz.:11-14.15.

41. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

30.05.2021 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

42. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. II: 30.05.22 w godz. : 9-13.00, KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH
Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ
Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Cz. V: 27.06.22 w godz.9-12.00, SKUTECZNE METODY USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ.

43. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ (W TYM DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCÓW,
Z UWZGLĘDNIENIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY) ORAZ DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH.31.05.2022 – w godz. 9:00-15:00
MOTYWOWANIE i PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW BS

31.05. 2022- w godz.: 9.00-12.15

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty motywowania i premiowania pracowników oraz tworzenia planów sprzedażowych. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

1) Treść prezentacji

2) Model Excel wspomagający ocenę i wybór instrumentów motywowania pracowników

Pierwsza Pomoc przedmedyczna Kurs online

31.05.2022 w godz. 11.00-14.00

SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

1. SPORZĄDZANIA FORMULARZY NSFR ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/451.

04.06.2022 w godz. 9-13,00.

UWAGA!!! PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY NAGRANIE

2. KURS PODSTAWOWY PRACOWNIKA WINDYKACJI- JAK BYĆ LEPIEJ PRZYGOTOWANYM NIŻ DŁUŻNIK

Cz. II: 06.06.2022 w godz. 9-12.00.

3. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. III: 07.06.22 w godz. 9-13.00, KREDYTOWANIE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ RACHUNKOWOŚĆ.

4. PRAKTYCZNIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W 2022- OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UNIJNYCH (DYREKTYWA 2019/1152, DYREKTYWA 2019/1158).

08.06.2022 w godz.8.30-12.00.

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI OD PODSTAW.

08.06.202 w godz. 9.00-12.00.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA.

09.06.2022 w godz.: 9.00-12.30.

7. STUDIUM KREDYTOWE DLA BANKOWCÓW- V- częściowy cykl szkoleniowy dla pracowników kredytowych .

Cz. IV: 09.06.22 w godz. 9-12.00, KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

09.06.2022 w godz.: 12.30-15.30.

9. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

09.06.2022r. – w godz.: 12.15 – 15.15.

10. ANALIZA PŁYNNOSCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

10.06.2022 w godz. 9-13,00.

11. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY BS.

10.06. 2022- w godz.:12.15-15.30.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

OFERTA SZKOLEŃ DLA FIRM ONLINE MAJ CZERWIEC 2022
1. JAK ZATRUDNIAĆ CUDZOZIEMCÓW W 2022 R.? SPECUSTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Szkolenie online 16 maja 2022r., godz.: 12:00 – 16:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

2. LISTA PŁAC OD 1 LIPCA 2022R.

Szkolenie online 23 maja 2022r., godz.: 09:00 – 14:00. Czas szkolenia: 7 godz. dydaktycznych,

3. PŁATNIK OD PODSTAW – Z OMÓWIENIEM TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM PRZEPISÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ PRACY Z PROGRAMEM UWZGLĘDNIAJĄC NAJNOWSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ NOWY ŁAD. WYKŁAD/WARSZTATY

Szkolenie online 25 maja 2022r., godz.: 11:15 – 16:00. Czas szkolenia: 7 godz. dydaktycznych,

4. OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW.

Szkolenie online 27 maja 2022r., godz.: 12:15 – 15:15. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

5. CENTRALNY REJESTR UMÓW A STRONA DOCHODOWA I WYDATKOWA BUDŻETU – PROBLEM NIEZGODNOŚCI DANYCH WYKAZYWANYCH W REJESTRZE UMÓW I DANYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH TYPU „RB”.

Szkolenie online 30 maja 2022r., godz.: 09:15 – 13:15. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

6. ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM.

Szkolenie online 30 maja 2022r., godz.: 09:00 – 13:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

7. ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ (W TYM DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY) ORAZ DOKUMENTÓW ADMINISTRACYJNYCH.

Szkolenie online 31 maja 2022r., godz.: 09:00 – 15:00. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

8.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA.

Szkolenie online 31 maja 2022r. w godz.: 11:00 – 14:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktyczne,

9.KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO.

Szkolenie online 30 maja 2022r., godz.: 09:00 – 16:00 przerwa 12.00-13.00. Czas szkolenia: 8 godz. dydaktycznych,

10. ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE.

Szkolenie online 03 czerwca 2022r., godz.: 09:00 – 13:00. Czas szkolenia: 5 godz. dydaktycznych,

11. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OD A DO Z W 2022 R. NAJNOWSZE ZMIANY, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ Z POLSKIEGO ŁADU.

Szkolenie online 09 czerwca 2022r., godz.: 12:15 – 15:15. Czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych,

 

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA ONLINE – 2022/2023

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu  zaprasza na

Studia Podyplomowe 2022/2023 dla BANKOWCÓW organizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Zajęcia odbywają się ONLINE 1 lub 2 razy  w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10  weekendowych spotkań – 160 godz. dydaktycznych.  Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach po 300 zł brutto, + jednorazowa opłata 400 zł. możliwość sfinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy  lub PARP (kierunki będą wpisane na stronę Bazy Usług Rozwojowych). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków bankowych, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są
z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

Planowane rozpoczęcie po zebraniu grupy  osób ( wrzesień – październik 2022r., liczba miejsc ograniczona). Na życzenie prześlemy program wybranego kierunku.

 

 STUDIA PODYPLOMOWE –  ONLINE

  1. ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓDZIELCZYM
  1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU
  1. BANKOWOŚĆ + Dyplomowany Pracownik Bankowy – Stopień nadawany przez ZBP
  1. FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU 

 

 

Informacje i zapisy : 15 832 27 90,  602 738 476,  606 289 760 ;

biuro@szkolbank.sandomierz.pl, maria.rodzos@szkolbank.sandomierz.pl www.szkolbank.sandomierz.pl

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).