Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Author Archive

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018

02.10.2018 NOWOŚĆ !!!

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ZGODNIE Z ART. 35 RODO

WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.

06.10.2018 SPRAWOZDAWCZOŚĆ !!!

OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP I ALMM W 2018R.

08.10.2018 ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE CRD IV/CRR IV.
09.10.2018 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA- PLAN KAPITAŁOWY, WYMOGI DO SZACOWANIA KAPITAŁU I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
10.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO PROCESU KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TWORZENIA REZERW.
12.10.2018 NOWE PODEJŚCIE DO DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IDD W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE 01.10.2018 R USTAWY
O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ.
15.10.2018 NOWOŚĆ !!!

AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO- 3- CZĘSCIOWY CYKL SZKOLENIOWY – (3 zjazdy 1- dniowe) . Cz. I: 15.10.2018 r.

15.10.2018 REALIZACJA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR- PROBLEMY
I PYTANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH.
16.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH- BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY OD 2019 ROKU.
16-17.10.2018 AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ-III częściowy cykl (3x 2 dni- 1 raz w m-cu)

Moduł I: 16-17.10.2018- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W SPRZEDAŻY.
Moduł II: 7-8.11.2018- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW
Moduł III: grudzień 2018- ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY

18-19.10.2018 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.
22.10 2018 STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)

Terminy zjazdów:

I cz. 22.10 2018 r., II cz. 22-23.11.2018 r.,
III cz.03 04.12.2018 r., IV cz. styczeń 2019 r., V cz. luty 2019 r.

22.10.2018 WDROŻENIE RODO W ŚWIETLE WYTWORZONEJ PRAKTYKI ORAZ WYTYCZNYCH URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. JAK BEZPIECZNIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE.
23.10.2018 STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

III –CZĘŚCIOWY CYKL SZKOLENIOWY . Cz. I: 23.10.2018.

23.10.2018 ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.
24.10.2018 KOMITET AUDYTU – SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
25.10.2018 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO

szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.  25.10.2018 r.(9,00- 17,00).

25-26.10.2018 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .
29-30.10. 2018 21. AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH . 2- częściowy cykl szkoleniowy (2 x 2 dni).

Cz. I- KADRY: 29-30.10. 2018, Cz. II – PŁACE- 26-27.11.2018.

29-30.10.2018 22. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU.
13.11.2018 ORGANIZACJA I REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU – ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.11.2018-LUBLIN. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

PAŹDZIERNIK 2018

09.10.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 09.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018r.-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

15.10.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 15.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

16.10.2018 PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 16.10.2018r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

18.10.2018 INTRASTAT – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRAKTYCE (szkolenie składa się z dwóch paneli – teorii i praktyki).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 18.10.2018-RZESZÓW. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

19.10.2018 WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 19.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 22-23.10.2018 KADRY I PŁACE PO ZMIANACH W 2018R.

Cykl szkoleniowy obejmujący 2 części 1- dniowe: KADRY (Cz.I) i PŁACE(Cz. II)

Terminy: I cz. 22 październik, II cz. 23 październik 2018 .

25.10.2018 INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 25.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.10.2018 Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży w praktyce Intendenta ,kucharza placówki oświatowej w latach 2018-2019. Wyliczanie średnioważonej normy i wartości odżywczej posiłków.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

 29.10.2018 NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.10.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły